Hufiec ZHP Starogard Gdańśki

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele Starogardzkich Harcerzy

Komenda Hufca ZHP Starogard Gdański zwraca się do Państwa o wsparcie inicjatywy renowacji naszego Sztandaru Hufca. Sztandar ten jest z nami od czterdziestu pięciu lat, czyli od 1972 roku, kiedy to nasz Hufiec otrzymał imię generała Józefa Wybickiego. Drzewce Naszego Sztandaru jest jeszcze starsze, bo z roku 1957 kiedy Hufiec otrzymał pierwszy sztandar po reaktywacji ZHP zlikwidowanego w okresie stalinowskim. Na drzewcu tym znajdują się gwoździe fundatorów z 1957 roku z gwoździem legendarnego Józefa Grzesiaka „Czarnego”, ówczesnego Komendanta Chorągwi Gdańskiej, gwoździami znamienitych starogardzian i zakładów pracy. Znajdują się również gwoździe równie znamienitych fundatorów Sztandaru z 1972 roku.
Pod tym Sztandarem Starogardzcy Harcerze setki razy występowali podczas przeróżnych uroczystości, zarówno na terenie miasta jak i na terenie kraju. Czas i warunki atmosferyczne odcisnęły na nim swoje piętno, zwłaszcza na płótnie sztandaru. Podjęliśmy decyzję, że chcemy dalej kroczyć pod tym samym sztandarem, stąd decyzja o renowacji i przeniesieniu haftów na nowe płótno. 

sztandar
Uroczyste wręczenie i poświęcenie odnowionego sztandaru planujemy na 24 września tego roku. Stanie się to podczas uroczystości przy Pomniku Poległych i Zamordowanych Harcerzy w Starogardzie Gdańskim w 50 rocznicę odsłonięcia Pomnika. Podczas uroczystości fundatorzy poproszeni zostaną o przybicie „gwoździa fundacyjnego” do drzewca sztandaru, obok gwoździ z 1957 i 1972 roku.


Uprzejmie prosimy o darowizny na rzecz renowacji naszego Sztandaru i zakupu nowego drzewca w wysokości według Państwa uznania. Wartość symbolicznych cegiełek ustalono na:
wpłata do 49 zł. – podziękowanie pisemne dla Fundatora
wpłata od 50 zł. – dyplom honorowy wręczany fundatorowi
wpłata od 250 zł – imienny gwóźdź umieszczony na drzewcu

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na nasze konto bankowe: 56 1240 5400 1111 0010 6465 1041, Hufiec ZHP Starogard Gd., tytułem: darowizna na sztandar.

Dziękując w imieniu Starogardzkich Zuchów i Harcerzy za każde wsparcie naszej inicjatywy,
pozdrawiamy harcerskim
CZUWAJ!