Posts In:

Składki członkowskie

8 marca 2012 info

Druhny i Druhowie!

Pragnę przypomnieć, iż zbliża się termin w którym,  zgodnie z Uchwałą nr 52/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 grudnia 2011 roku w sprawie podstawowej składki członkowskiej należna składka za I kwartał 2012 roku powinnna zostać przekazana do hufca.

Powinno to nastąpić  w terminie do dnia 20 marca 2012 roku.

Przypominam że zgodnie z paragrafem 24 Statutu ZHP „Członkostwo zwyczajne w ZHP ustaje na skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie”. Oznacza to, że jeśli nie opłacimy składki członkowskiej w terminie określonym w Uchwale nr 52/XXXVI Rady Naczelnej, to z dniem następnym przestajemy być członkami ZHP, a bardzo tego nie chcemy:)

Wiemy że to nie sa małe pieniądze, ale jako Hufiec też musimy zgodnie z Uchwałą w terminie do 25 marca przekazać składki do KCh. Jeśli będziemy to robić systematycznie to nie będzie problemu.

Skarbnik Hufca
hm. Angelika Siemieńska

Dzień Myśli Braterskiej 2012

4 marca 2012 info

Dnia 23 lutego w połączeniu ze wspomieniem o patronie harcerzy bł. dh. phm. Wincentym Frelichowskim obchodziliśmy Dzień Myśli Braterskiej. Spotkanie w Kaplicy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie przygotował ks. pwd. Rafał Zachmielewski. Druh Rafał przygotował też prezentację:

[FMP width=”500″]http://zhp.starogard.pl/wp-content/uploads/2012/03/1-bez-piosenek.flv[/FMP]

Wyróżnienie naszych Drużynowych przez Druhnę Naczelniczkę

1 marca 2012 info

Z wielką satysfakcją informuję o wyróżnieniu przez Druhnę Naczelniczkę, rozkazem L. 3/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku, dwójki naszych drużynowych, instruktorów druhny pwd. Beaty Papke i druha pwd. Michała Hinc listami pochwalnymi.

 


W pełni zgadzając się ze słowami Druhny Naczelniczki:
„Serdecznie gratuluję wyróżnionym Druhnom i Druhom – drużynowym, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy”,

dziękuję Wam za pracę z zuchami i harcerzami Naszego Hufca.

Komendant Hufca

phm. Wojciech Mokwa

Zbiórka metodyczna 17 luty

1 marca 2012 info

Kilka zdjęć ze zbiórki metodycznej: