Dokumenty do pracy w drużynach

Zasady rejestracji biwaku

Rjestracja biwaków


Ilustrowany poradnik dla początkujących i średniozaawansowanych oboźnych – dh. rodz


Zbiór konspektów opracowany przez dh phm. Patrycję Jędernalik

System Metodyczny ZHP
System metodyczny ZHP

Instrukcja drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej
Instrukcja drużyny

Instrukcja gromady zuchowej
Instrukcja gromady zuchowej

HAL i HAZ
Regulaminy Obozowe

Wyjaśnienia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące obowiązku zgłaszania do kuratorium oświaty form harcerskiej działalności wychowawczej realizowanej podczas przerw w nauce szkolnej
MEN odp wypoczynek 2013-01-31

Zgoda rodziców na przynależność dziecka do ZHP

zgoda na przynaleznosc do ZHP 2SDH

zgoda na przynalezność do ZHP 2SDH

zgoda na przynaleznosc do ZHP 3SDH

zgoda na przynaleznosc do ZHP 4SDH

zgoda na przynaleznosc do ZHP 5SDW

zgoda na przynaleznosc do ZHP 6GZ

Zgoda rodziców na uczestnictwo w biwaku / wycieczce
Zgoda biwak_wycieczka

Zgoda na udział w pływaniach
Zgoda na pływania

PAPIER NA PODZIĘKOWANIA