Jak zapisać dziecko do Harcerstwa?

Misja ZHP czyli czym się tak naprawdę zajmujemy?

ZHP jest największym w Polsce stowarzyszeniem wspierającym w wychowaniu dzieci i młodzieży, ich wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Przynależność dziecka do ZHP

Dzieci i młodzież w ZHP należą do gromada zuchowych (dzieci w wieku 6 – 10 lat), drużyn harcerskich (dzieci w wieku 11 – 13 lat), drużyn starszoharcerskich (młodzież w wieku 14 – 16 lat) oraz drużyn wędrowniczych (młodzież w wieku 16 – 25 lat) działających przy szkołach. Ich zbiórki odbywają się raz w tygodniu, w stały wyznaczony dzień i trwają zwykle około dwóch godzin.

Gromadą, drużyną dowodzi lider – drużynowy, który jest przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą. Oprócz zbiórek drużyna wyjeżdża na weekendowe biwaki oraz bierze udział w grach terenowe, zabawach tematycznych, zajęciach sportowych.

Co się dzieje na zbiórkach?

Drużynowy każdą zbiórkę wcześniej starannie opracowuje i przygotowuje. Zbiórki odbywają się w atrakcyjnej formie zabawy, gry, dyskusji, dostosowanej do wieku uczestników. Na zbiórkach w sposób pośredni dzieci i młodzież uczą się pozytywnych wzorców zachowań, umiejętności przydatnych w życiu oraz odpowiedzialności.

Jak zapisać dziecko do ZHP?

Wystarczy by Państwa dziecko przyszło na zbiórkę, a Państwo podpisali zgodę na jego przynależność do ZHP.

Jeśli Państwa dziecko jest w wieku 6 – 10 lat zapraszamy na zbiórki naszych Gromad Zuchowych.
Jeśli Państwa dziecko jest w wieku 11 – 13 lat zapraszamy na zbiórki naszych Drużyn Harcerskich.
Jeśli Państwa dziecko jest w wieku 14 – 16 lat zapraszamy na zbiórki naszych  Drużyn Starszoharcerskich.

Młodzież w wieku szkoły średniej zapraszamy na zbiórki Drużyny Wędrowniczej, szczegółowy terminarz zbiórek dostępny w sekretariacie hufca lub pod adresem mailowym 5sdw@zhp.net.pl

Pytania

To naturalne, że na wstępie wszystko może wydawać się Państwu zawiłe. Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Hufca. Aktualne godziny urzędowania, adresy mailowe i numery telefonów dostępne są w zakładce KONTAKT