KSI

Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji:

  • hm. Angelika Siemieńska – przewodnicząca KSI
  • hm. Monika Michna
  • hm. Wojciech Mokwa
  • phm. Piotr Falkowski
  • phm. ks Rafał Zachmielewski

Kontakt z Komisją:

hm. Angelika Siemieńska  513 976 149

Komisja spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku. Osoby zainteresowane spotkaniem z komisją powinny zgłosić taką potrzebę do przewodniczącej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 


Przydatne dokumenty

System stopni instruktorskich

CZUWAJ Stopnie_instruktorskie_2011

Karta Próby (doc)

Karta Próby (pdf)


Realizacji prób instruktorskich od 2006 r.


 

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich