Władze Hufca

Decyzją Zjazdu Hufca z dnia 13 listopada 2015 roku władzami Hufca są:

Komenda Hufca w składzie:

  • Komendant Hufca phm. Michał Hinc
  • Zastępca Komendanta Hufca hm. Monika Michna
  • Skarbnik Hufca hm. Wojciech Mokwa
  • Członek Komendy Hufca phm. Maciej Bryja
  • Członek Komendy Hufca phm. Wiktoria Guz
  • Członek Komendy Hufca pwd. Dorota Pałubicka
Komisja Rewizyjna Hufca w składzie:
  • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca pwd. Agata Cerowska
  • Członek Komisji Rewizyjnej Hufca hm. Angelika Siemieńska 
  • Członek Komisji Rewizyjnej Hufca phm. Monika Aleksandrowicz