Posts In:

Nasi w Chorągwi

30 listopada 2011 info

Miło mi poinformować że rozkazem Komendantki Gdańskiej Chorągwi ZHP do pracy w Chorągwianym Zespole Pracy z Kadrą zostały powołane nasze instruktorki. Na funkcję Kierownika Wydziału została mianowana dh hm. Monika Michna, a członkiem zespołu została…Read More

Zjazd Zwyczajny Hufca 28.10.2011

5 listopada 2011 info

Zjazd naszego hufca przyjął sprawozdanie ustępujących władz hufca za ostatnie 4 lata i udzielił poszczególnym członkom ustępującej Komendy absolutorium. W imieniu ustępującej Komendy dziękuję za dobrą ocenę i za współpracę w ciągu poprzednich lat. Zjazd też…Read More