Dziś, 21 września, po wielu latach remontów nastąpiło oficjalne otwarcie naszej stanicy ZHP. Czas na tworzenie kolejnej harcerskiej przygody w Stacji Starogard…

Moment przecięcia wstęgi przez władze wojewódzkie, miejskie, gminne, powiatu oraz chorągwiane.

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Marcin Fuscha, Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, Wicestarosta Starogardzki Patryk Gabriel, Członkini Zarządu Powiatu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, Wójt Gminy Starogard Gdański Magdalena Forc – Cherek, Komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP, hm. Artur Glebko, Komendantka Hufca hm. Angelika Siemieńska, Skarbnik Hufca hm. Wojciech Mokwa oraz druh hm. Zenon Kuligowski przecięli okolicznościowa wstęgę przed Stanicą Hufca ZHP Starogard Gdański.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, Wójt Gminy Starogard Magdalena Forc-Cherek, druh Sławomir Jankowski, hm. Zenon Kuligowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych Maciej Kalinowski.

Budynek będący dzisiaj siedzibą hufca istnieje ponad 60 lat. Przechodził różne okresy, najpierw był stanicą wodniaków, a następnie wszystkich starogardzkich harcerzy. Dziś to dom dla ponad 350 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów działających na terenie powiatu starogardzkiego. Budynek potrzebował kapitalnego remontu. Remontowaliśmy go od wielu lat, a dzięki uzyskaniu funduszy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. udało się sfinalizować remont i wyposażyć na wysokim poziomie wnętrza i dalej realizować Misję ZHP, jaką jest: wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Tym wyzwaniem jest stworzenie Stacji Starogard. – czyli placówki wsparcia dziennego, która skierowana jest dla dzieci i młodzieży z całego powiatu starogardzkiego. Jest to okazja do zawarcia nowych przyjaźni i poznania nowych zabaw, ale przede wszystkim to okazja do rozwoju swoich umiejętności poprzez cykliczne zajęcia i warsztaty podnoszące kompetencje. W placówce swoje miejsce znajdzie każdy kto potrzebuje uwagi, ciepła lub rozmowy – powiedziała podharcmistrzyni Paulina Szulc – animator projektu Stacji Starogard.

Uczestnicy placówek zostaną objęci wsparciem psychologicznym i pedagogicznym w ramach Poradni Rodzinnej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Dodatkowo Partner projektu zapewni zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności rodzicielskie, wypracuje metody zwiększenia aktywności rodziny i radzenia sobie z problemami.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewnione zostanie wsparcie specjalistyczne w tym psycholog, prawnik, dietetyk, logopeda itp. Będzie one dobierane do indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 078 456,88 zł, w tym wkład własny wnoszony przez instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej w formie przepracowania na rzecz projektu 3848 godzin o wartości 103 922,84 zł.

Nowo wyremontowane pomieszczenia Hufca, łazienki, prysznice, harcówki, kuchnia a także sala kominkowa.

Projekt oraz fundusze pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, którego reprezentował dzisiaj dyrektor Marcin Fuchs. – Chciałbym podziękować, bo wystartowaliście w konkursie i te środki wygraliście w tej trudnej walce. Mam nadzieje, że nie ostatni raz. Infrastruktura jest zawsze dodatkiem do projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, ale dzisiaj przychodząc tutaj myślę, że z tej infrastruktury cieszymy się wszyscy i to będzie miejsce, które tak jak Pani Komendant i wszyscy podkreślają, każdy, kto będzie chciał znajdzie swój pociąg, który będzie mógł odjechać w tą lepszą przyszłość. W imieniu samorządu województwa gratuluję i na pamiątkę wręczam herb Województwa Pomorskiego – powiedział dyrektor Marcin Fuchs.

Dyrektor Departamentu EFS wręcza pamiątkowy herb Województwa Pomorskiego Komendantce Hufca hm. Angelice Siemieńskiej oraz Skarbnikowi Hufca hm. Wojciechowi Mokwie.

Podziękowania oraz gratulacje złożył Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, który podziękował za współpracę, gratulował nowo wyremontowanego budynku i życzył kolejnych sukcesów.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak przekazuje obraz przedstawiający przedwojenną stanicę wodniaków nad Wierzycą na ręce Komendantki Hufca hm. Angeliki Siemieńskiej.

Hufiec to działania na terenie całego Powiatu Starogardzkiego, dlatego też i z tej okazji nie zabrakło Zarządu Powiatu na otwarciu naszego budynku. Na uroczystość przybył Wicestarosta Starogardzki Patryk Gabriel oraz Członkini Zarządu Powiatu Starogardzkiego Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, która również gratulowała komendzie hufca realizacji przedsięwzięcia.

– Mam nadzieję, że ta „Stacja” będzie taką szczęśliwą stacją dla wielu rodzin – powiedziała w imieniu władz Powiatu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska. – Zakładając, że życie jest podróżą i doświadczamy wsiadania i wysiadania na różnych stacjach, to kolejną stacją będzie naprawiona rodzina.

Wioleta Strzemkowska-Konkolewska dziękuje Komendantce Hufca za działania na rzecz społeczności harcerskiej i mieszkańców powiatu.

W uroczystości otwarcia stanicy również wzięła udział Wójt Gminy Starogard gdański, która przybyła podziękować i razem z innymi włodarzami zobaczyć efekt końcowy wyremontowanej stanicy hufca. – Gratuluję harcerzom i trzymam kciuki za realizację dalszej części projektu, adresowanej do obecnych i przyszłych harcerzy, ich rodzin, oraz innych mieszkańców miasta np. seniorów. Pięknie łączycie pokolenia dając ludziom wiarę w drugiego człowieka – powiedziała wójt Magdalena Forc-Cherek.

Wójt Gminy Starogard Gdański Magdalena Forc-Cherek.

– W imieniu całej społeczności harcerskiej, dziękuję wszystkim za okazane wsparcie i wiarę w nas, że poradzimy sobie z ciężarem remontu naszej stanicy. Dziś te wszystkie pomieszczenia są dostępne dla każdego. Dla zucha, harcerza, instruktora, seniora, mieszkańca. Hufiec to wspólnota, hufiec rodzina, która pokazuje ważne w życiu wartości. Wychowujemy, pokazujemy i stawiamy sobie wyzwania – powiedziała harcmistrzyni Angelika Siemieńka, Komendantka Hufca. Te słowa podsumowały całą dzisiejszą uroczystość otwarcia Stanicy ZHP.

Komendant Hufca hm. Angelika Siemieńska, Skarbnik hufca hm. Wojciech Mokwa z pamiątkami z otwarcia Stanicy ZHP.

Przyjaciele Starogardzkiego Harcerstwa

phm. Michał Hinc

Zastępca Komendantki Hufca ds. promocji i wizerunku