Dziś, 29 września 2021 roku odbyła się Zbiórka Wyborcza trzech Hufców, Czarna Woda, Kartuzy, Starogard Gdański, której celem było wybrać delegata naszego rejonu nr 3 na XLII Zjazd ZHP.

Uczestnicy Zbiórki Wyborczej w Hufcu ZHP Starogard Gdański.

Zbiórkę otworzył pełnomocnik komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP podharcmistrz Michał Hinc, który przywitał uczestników zbiórki i życzył dobrych obrad.
Zgodnie z porządkiem obrad wybrano na funkcję protokolantki pwd. Dominikę Murawską oraz przewodniczącego zbiórki phm. Macieja Bryję.
Druh Maciej przejął prowadzenia obrad i postępował zgodnie z jego planem.
Wybrano Komisj:
Wyborczą, w której skład weszli:
– pwd. Paweł Ferens – przewodniczący komisji
– pwd. Marta Okęcka – członkini
– hm. Angelika Siemieńska – członkini
Skrutacyjną:
– pwd. Paweł Ferens – przewodniczący komisji
– pwd. Marta Okęcka – członkini
– hm. Angelika Siemieńska – członkini

Przewodnik Marta Okęcka oraz harcmistrzyni Angelika Siemieńska wypisują protokół zgłoszeń delegatów.

Przewodnik Paweł Ferens – przewodniczący Komisji Wyborczej oraz Skrutacyjnej.

Zgłoszono kandydaturę na delegata harcmistrza Wojciecha Mokwę. Druh Wojtek wyraził zgodę i odpowiadał na pytania uczestników zbiórki. Zaprezentował swoje postulaty i przemyślenia odnośnie aktualnej władzy i tego co się dzieje dzisiaj w organizacji.

Po zaprezentowaniu, uczestnicy zbiórki jawnie jednogłośnie wybrali.

Jesteśmy za kandydaturą druha Wojciecha.

Zbiórka Wyborcza rejonu 3, jednogłośnie wybrała na delegata XLII Zjazdu ZHP harcmistrza Wojciecha Mokwę. Druh Wojtek otrzymał pełne poparcie od wszystkich uczestników.

Harcmistrz Wojciech Mokwa – delegat na XLII Zjazd ZHP.

Zbiórkę zakończono puszczeniem braterskiej iskry.
Fot. druh Maksym Domkowski
phm. Michał Hinc
Zastępca Komendantki Hufca ds. promocji i wizerunku hufca