W dniu 20 października 2021 roku po dwóch latach od Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Starogard Gdański przyszedł czas na Zjazd Sprawozdawczy, podczas którego podsumowaliśmy dwuletnią działalność naszej komendy.

Uczestnicy Zjazdu Sprawozdawczego Hufca ZHP Starogard Gdański.

Zjazd otworzyła komendantka hufca hm. Angelika Siemieńska i po części roboczej, rozpoczęła się część oficjalna, na której powitaliśmy naszych gości z Chorągwi Gdańskiej ZHP, Komendanta Chorągwi hm. Artura Glebko, członka Komisji Rewizyjnej Chorągwi Gdańskiej hm. Romana Kopitkowskiego oraz pełnomocniczkę Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Annę Bąk.

Komendant hufca hm. Angelika Siemieńska wita przybyłych gości oraz uczestników zjazdu.

Podczas Zjazdu wręczono dwa najważniejsze odznaczenia w Związku Harcerstwa Polskiego.

Srebrny Krzyż ,,Za Zasługi dla ZHP” z rąk hm. Artura Glebko otrzymała hm. Angelika Siemieńska, natomiast Złoty Krzyż ,,Za Zasługi dla ZHP”, który jest najwyższym odznaczeniem w naszej organizacji, otrzymał hm. Wojciech Mokwa.

Komendant Chorągwi hm. Artur Glebko wręcza Srebrny Krzyż „Za zasługi dla ZHP” hm. Angelice Siemieńskiej.

Złoty Krzyż „Za zasługi dla ZHP” otrzymał harcmistrz Wojciech Mokwa.

Komendantka hufca wręczyła także okolicznościowe medale 100-lecia Harcerstwa Starogardzkiego:

 • pwd. Natalii Kurowskiej,
 • pwd. Marcie Okęckiej,
 • phm. Pawłowi Spychalskiemu
 • hm. Romanowi Kopitkowskiemu

Medal 100 – lecia Harcerstwa Starogardzkiego otrzymała m.in. pwd. Marta Okęcka – drużynowa 2 Starogardzkiej Drużyny Harcerskiej „Czarna Dwójka” im. Księcia Józefa Poniatowskiego.

Podczas Zjazdu wręczono odznaczenia za pełnienie służby podczas epidemii COVID-19, które otrzymali:

 • hm. Monika Michna
 • phm. Wiktoria Guz
 • phm. Paulina Szulc,
 • phm. Michał Hinc
 • pwd. Marta Okęcka,
 • pwd. Natalia Kurowska

Odznakę COVID-19 otrzymała pwd. Natalia Kurowska za pełnienie służby podczas pandemii.

Po dziesięciu latach działalności w Komendzie Hufca phm. Maciej Bryja zrezygnował z funkcji Członka Komendy Hufca ds. HBO Skrzynia. Dziękujemy za tak wieloletnią służbę na rzecz naszego hufca.

Podziękowanie za służbę i współpracę złożyli, hm. Angelika Siemieńska oraz hm. Wojciech Mokwa.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności Komendy Hufca przeszliśmy do głosowania nad nadaniem absolutorium naszej Komendzie. Wszyscy członkowie Komendy otrzymali absolutorium, które świadczy, że ich dwuletnia praca została doceniona i zauważona przez instruktorów naszego hufca. Dziękujemy za tak wiele harcerskich inicjatyw, liczne wsparcie oraz poświęcenie czasu na rzecz starogardzkiego harcerstwa.

Uczestnicy głosują nad udzieleniem absolutorium komendzie hufca.

Zjazd Sprawozdawczy zakończył się puszczeniem braterskiej iskierki.

Komenda Hufca, która działała w tym składzie w latach 2019 – 2021.

Skład komendy hufca na lata 2021 – 2023:

 • hm. Angelika Siemieńska – Komendant Hufca
 • hm. Wojciech Mokwa – Skarbnik Hufca
 • phm. Wiktoria Guz – Zastępczyni Komendantki Hufca ds. pracy z kadrą
 • phm. Michał Hinc – Zastępca Komendantki Hufca ds. promocji i wizerunku hufca
 • phm. Paulina Szulc – Członkini komendy ds. programu hufca
 • pwd. Dorota Pałubicka – Członkini komendy ds. organizacyjnych hufca
 • pwd. Kamil Hinc – Członek komendy ds. pracy z drużynowymi

pwd. Agata Gnacińska

drużynowa 17 DH ,,Wagabunda’’ w Skarszewach

członkini ZPiWH