16 listopada 2021 roku w ramach projektu Stacja Starogard Gdański, który realizujemy w naszym powiecie, odbyła się konferencja poświęcona rodzinie „PRZYST-an-EK RODZINA”.

od lewej: hm. Wojciech Mokwa Przewodniczący Rady Chorągwi Gdańskiej ZHP, hm. Angelika Siemieńska Komendant Hufca, prof. Marek Kaczmarzyk biolog, neurodydaktyk i memetyk, Urszula Ossowska Dyrektor MOPS oraz Wioleta Strzemkowska-Konkolewska Etatowy Członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

Dzięki naszej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizujemy zadania wspierające dzieci, młodzież, rodziców i seniorów. Tworzymy Placówkę Wsparcia Dziennego, aby móc realizować społeczne usługi wsparcia rodziny.
Podczas konferencji zostały poruszone tematy takie jak:
Niebezpieczna wrażliwość nastolatka;
Prawa i obowiązki członków rodziny;
Nastolatek w kryzysie – jego objawy, których nie wolno lekceważyć;
Świat komunikacji pełnej różnic.

Uczestnicy konferencji w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim.

Zadanie realizowane w ramach projektu „Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny” RPPM.06.02.02-22-0075/20 który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

O projekcie Stacja Starogard Gdański

Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia, aktywizacja i włączenie rodzin z obszaru gminy miejskiej Starogard Gdański i gmin sąsiednich

Liderem Projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska, a Partnera projektu Gmina Miejska Starogard Gdański. w którego imieniu realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim,

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • Lider projektu Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańską utworzy placówkę wsparcia dziennego w formule opiekuńczej oraz pracy podwórkowej – Stację Starogard Hufiec.
  • Stacja Starogard Hufiec obejmie wsparciem dzieci i młodzież w wieku 7–19 lat, zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu w świetlicy przy ul Hallera oraz w 4 miejscach na obszarze powiatu starogardzkiego funkcjonować będą grupy podwórkowe na wzór drużyn harcerskich.

Aby zapewnić dzieciom i młodzieży dobre warunki spędzania czasu wolnego, wyremontowany zostanie budynek należący do Hufca ZHP Starogard Gdański. Stacja zapewni ciekawy program i przygotowaną kadrę wychowawców.

W Stacji Starogard Hufiec znajdzie swoje miejsce klub seniora dla 20 osób. W klubie prowadzone będą działania animacyjne, wykłady oraz wyjazdy, np. do teatru.

Uczestnicy placówek objęci są wsparciem psychologicznym i pedagogicznym w ramach Poradni Rodzina prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim. Dodatkowo Partner projektu zapewni zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności rodzicielskie, wypracuje metody zwiększenia aktywności rodziny i radzenia sobie z problemami.

Wszystkim uczestnikom projektu zapewnione zostanie wsparcie specjalistyczne w tym psycholog, prawnik, dietetyk, logopeda itp. Wsparcie będzie dobierane do indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży, rodziców i seniorów.

Wartość projektu: 2 078 456,88 zł, w tym wkład własny wnoszony przez instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Gdańskiej w formie przepracowania na rzecz projektu 3848 godzin o wartości 103 922,84 zł.

hm. Michał Hinc

Zastępca Komendantki Hufca ds. promocji i wizerunku