W weekend 25-26 marca dwóch instruktorów złożyło Zobowiązanie Instruktorskie

W piątek 25 marca 2022 roku pełnoprawnym instruktorem stała się druhna Michalina Wiecka – Szultka z 7 Gromady Zuchowej „Rysie” w Pogódkach. Druhna Michalina złożyła Zobowiązanie Instruktorskie, które odebrała jej opiekunka podharcmistrzyni Paulina Szulc. Uroczystość odbyła się wśród przyjaciół i instruktorów.

Przyjaciele i druhna Michalina Wiecka – Szultka.

W sobotę 26 marca w godzinach wieczornych swoje Zobowiązanie Instruktorskie złożył druh Sebastian Krajnik z 4 Drużyny Harcerskiej „Leśni Ludzie”. Uroczystość odbyła się na terenie Hufca. Zobowiązanie przyjęła opiekunka druhna Paulina Szulc.

Druhna Paulina Szulc i druh Sebastian Krajnik po Zobowiązaniu Instruktorskim.

Treść Zobowiązania brzmi:

Przyjmuję obowiązki instruktorki / instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.