Paweł Adamowicz

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wczoraj informację o ataku na Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przez ostatnie kilkanaście godzin towarzyszyła nam jednak iskra nadziei, na to, że stan zdrowia Pana Prezydenta się poprawi. Niestety, dzisiaj iskra zgasła.

Paweł Adamowicz był prezydentem Gdańska od 1998 roku. Zawsze wyrozumiały, ciepły, otwarty na ludzi. Był przyjacielem harcerek i harcerzy z całej Polski, którzy w ubiegłe lato spotkali się w Gdańsku na Zlocie Stulecia ZHP. W 2013 roku został oznaczony Honorowym Wyróżnieniem „Niezawodnemu Przyjacielowi”, które jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób nie będących członkami organizacji.

Był absolwentem prawa i administracji na Uniwersytecie Gdańskim oraz radnym miasta Gdańska od 1990 roku. Oddany mieszkańcom, sprawom społecznym i edukacji. Świadczą o tym odznaczenia organizacji patriotycznych i stowarzyszeń, obejmujących swoimi działaniami dzieci i młodzież. Uhonorowany został Medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK, Odznaką Honorową Związku Sybiraków, Medalem „PRO MEMORIA” nadanym przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz odznaką „Przyjaciel Dziecka” nadaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Dla nas wszystkich to trudny czas. W szczególny sposób łączymy się w bólu składając wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym Pana Pawła Adamowicza. Pamiętajmy dzisiaj o naszym Przyjacielu, wspominając go w chwilach skupienia i modlitwie.

Druhny i Druhowie,

Zmarł Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Prezydent Adamowicz był wielkim przyjacielem harcerek i harcerzy – widział w ruchu harcerskim wielką wartość a w harcerkach i harcerzach przyszłość Polski i Europy. Pięknie o tym mówił w trakcie ceremonii zakończenia Zlotu ZHP Gdańsk 2018.

Za zasługi i wieloletnie wsparcie Prezydenta Adamowicza dla ZHP odznaczyliśmy go Honorowym Wyróżnieniem „Niezawodnemu Przyjacielowi” – szczególnie docenialiśmy możliwość współpracy z Panem Prezydentem przy wielkich harcerskich i skautowych wydarzeniach, ale przede wszystkim w codziennej pracy harcerskiej w Gdańsku.

Druhny i Druhowie,

Zmarł człowiek. Zmarł w wyniku niedopuszczalnego aktu przemocy. To rodzi w każdym z nas wiele emocji, często bardzo burzliwych i trudnych. Smutek, złość, niedowierzanie, zdenerwowanie, czy wreszcie strach. Wszystkie one są naturalne – wydarzyła się tragedia i musi minąć czas, abyśmy mogli wrócić do codziennego trybu życia.

Wyjaśnienie, co się wydarzyło i jak mogło do tego aktu przemocy dojść pozostawmy odpowiednim służbom.

W tych trudnych chwilach skupmy się na tym, co najważniejsze: na byciu razem, wspieraniu się w ciężkich momentach, na pomaganiu tym, którzy mogą naszej pomocy potrzebować.

Druhny i Druhowie,

Harcerstwo to szkoła życia, także szkoła radzenia sobie w trudnych, nieoczekiwanych sytuacjach. Dziś jesteśmy w takiej sytuacji. Wykorzystajmy doświadczenia, które mamy, aby jak najlepiej sobie w niej poradzić.

Pamiętajmy też, że harcerstwo to szkoła życia, która powinna uczyć tego, jak rozwiązywać konflikty w sposób spokojny, jak wyrażać niezadowolenie nikogo nie raniąc i nie obrażając. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach dobrze zdamy egzamin z tego, jakimi ludźmi jesteśmy; z tego, jak wychowało nas harcerstwo.

Rodzinie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i jego współpracownikom składam najszczersze kondolencje.

hm. Anna Nowosad, naczelniczka ZHP