Dokumenty do pracy w drużynach

Sytuacje intymne w pracy harcerskiego wychowawcy – poradnik skautowy

Rejestracja biwaku

Poradnik dla oboźnych – dh. rodz


System Metodyczny ZHP
System metodyczny ZHP

Instrukcja drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej
Instrukcja drużyny

Instrukcja gromady zuchowej
Instrukcja gromady zuchowej

HAL i HAZ
Regulaminy Obozowe

Wyjaśnienia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące obowiązku zgłaszania do kuratorium oświaty form harcerskiej działalności wychowawczej realizowanej podczas przerw w nauce szkolnej
MEN odp wypoczynek 2013-01-31

Zgoda rodziców na przynależność dziecka do ZHP

Zgoda na przynależność

Zgoda rodziców na uczestnictwo w biwaku / wycieczce
Zgoda biwak_wycieczka

Zgoda na udział w pływaniach
Zgoda na pływania

PAPIER NA PODZIĘKOWANIA