Po wojnie pierwszym komendantem odrodzonego hufca został Franciszek Piechowski. Harcerstwo trzeba było odbudować od nowa. Niczego prawie nie było. Do pomocy zgłosili się byli współpracownicy dh Franciszka z lat 1946-48. Powstawały nowe drużyny w mieście i na wsi. Prawą ręką był jego zastępca Szwedowski Józef … W czerwcu 1958 odbyło się na rynku wręczenie sztandaru dla Hufca. Podjęto się budowy Stanicy Harcerskiej. Projekt wykonał dh. Aleksander Wiecki z Pucka architekt pochodzący ze Starogardu – były drużynowy 3 druż. Żeglarskiej, budowniczy przedwojennej Stanicy Wodnej. W roku 1959 w maju odbyła się pierwsza uroczystość na terenie Stanicy. Wyrównano teren który był wysypiskiem śmieci oraz postawiono obelisk wykonany przez Dh. Wałaszewskiego Jana. Po roku na tym samym miejscu można było otworzyć już Hangar na sprzęt Wodny, a za rok w maju dokończyć budowę całej Stanicy.

Była to wielka uroczystość jak na Starogard. … Uroczyste otwarcie Stanicy nastąpiło 13 maja 1961 r. Z Gdańska przybyło dużo gości …

(Na podstawie wspomnień Franciszka Piechowskiego)