Kontakt w celu uzyskania informacji: 

792 220 566 – telefon do biura hufca
E-mail: starogardgdanski@zhp.pl