Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich

Skład Komisji:

  • hm. Monika Michna – przewodnicząca KSI
  • hm. Angelika Siemieńska
  • hm. Wojciech Mokwa
  • phm. Piotr Falkowski
  • phm. ks Rafał Zachmielewski

Kontakt z Komisją:

hm. Monika Michna 603 033 389

Komisja spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku. Osoby zainteresowane spotkaniem z komisją powinny zgłosić taką potrzebę do przewodniczącej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Karta próby do pobrania