Decyzją Zjazdu Hufca z dnia 20 listopada 2019 roku władzami Hufca są:

Komenda Hufca w składzie:

 • Komendant Hufca hm. Angelika Siemieńska
 • Skarbnik Hufca hm. Wojciech Mokwa
 • Zastępca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą phm. Wiktoria Guz
 • Zastępca Komendanta Hufca ds. promocji i wizerunku  phm. Michał Hinc
 • Członek Komendy Hufca ds. programu phm. Paulina Szulc
 • Członek Komendy Hufca ds. HBO Skrzynia phm. Maciej Bryja
 • Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych pwd. Dorota Pałubicka
 • Członek Komendy Hufca ds. kontaktu z drużynowymi pwd. Kamil Hinc
Komisja Rewizyjna Hufca w składzie:
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca phm. Monika Aleksandrowicz
 • Członek Komisji Rewizyjnej Hufca phm. Andrzej Aleksandrowicz
 • Członek Komisji Rewizyjnej Hufca pwd. Beata Pawłowicz