Decyzją Zjazdu Hufca z dnia 20 listopada 2019 roku władzami Hufca są:

Komenda Hufca w składzie:

  • Komendant Hufca hm. Angelika Siemieńska
  • Skarbnik Hufca hm. Wojciech Mokwa
  • Zastępca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą hm. Wiktoria Guz
  • Zastępca Komendanta Hufca ds. promocji i wizerunku  hm. Michał Hinc
  • Członek Komendy Hufca ds. programu phm. Hanna Połom
  • Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych pwd. Dorota Pałubicka
  • Członek Komendy Hufca ds. kontaktu z drużynowymi pwd. Kamil Hinc
Komisja Rewizyjna Hufca w składzie:
  • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca phm. Monika Aleksandrowicz
  • Członek Komisji Rewizyjnej Hufca phm. Andrzej Aleksandrowicz
  • Członek Komisji Rewizyjnej Hufca pwd. Beata Pawłowicz