1% dla Harcerzy!

22 stycznia 2012 info
ZDECYDUJMY NA CO PÓJDĄ NASZE PIENIĄDZE

Dzięki ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają Państwo możliwość zadecydowania na rzecz której organizacji zostanie przekazany 1% płaconego przez Państwa podatku dochodowego za 2014 rok.

WYKORZYSTAJMY  DANĄ  NAM  SZANSĘ  I  ZADECDUJMY SAMI.

ZHP powstało w 1911 roku, a pierwsza Drużyna w Starogardzie już w 1921 roku. Mieszkańcy Starogardu zawsze wspierali harcerzy, chociażby w roku 1960 pomagając budować Stanicę Harcerską nad Wierzycą. Dzięki temu, nasze Zuchy i Harcerze (a zapewniamy Państwa że są to fantastyczne dzieciaki), mają gdzie przychodzić na zbiórki, szkolenia i inne zajęcia. Ten pięćdziesięcioletni budynek wymaga jednak pilnego remontu kapitalnego. Z funduszy pozyskanych w tym roku w ramach akcji 1% pragniemy kontynuować rozpoczęty remont. Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozważenie możliwości wskazania naszej organizacji w Waszym podatkowym zeznaniu rocznym, jako tej, którą chcecie wspomóc.
Prosimy o przemyślenie naszej prośby. Chcielibyśmy wyremontować to, co zbudowali nasi rodzice i dziadkowie.

Zuchy, Harcerze i Instruktorzy Hufca Starogardzkiego

Cel szczegółowy do wyboru – Hufiec Starogard Gd. lub jednostki Hufca

kody jednostek:

11/00   Hufiec Starogard Gd.

11/02   2 Starogardzka Drużyna Harcerska

11/03   3 Wodna Drużyna Harcerska

11/04   4 Drużyna Harcerska

11/05   5 Starogardzka Drużyna Wędrownicza

11/06   6 Gromada Zuchowa

11/09   9 Wodna Gromada Zuchowa

11/10    10 Drużyna Harcerska Rokocin/Skarszewy

11/15    15 Drużyna Harcerska Godziszewo

11/16   16 Drużyna Harcerska

 

 

Jak wypełnić PIT za 2013 rok ?

 

w PIT 28 wpisujemy:

poz. 125  Numer KRS: 0000 2737 99

poz. 126  Wnioskowana kwota (1% podatku)

poz. 127  Cel szczegółowy: 11/00

poz. 128 i 129 jeśli Państwo chcą udostępnić informację

 

 

w PIT 36 wpisujemy:

poz. 301  Numer KRS: 0000 2737 99

poz. 302  Wnioskowana kwota (1% podatku)

poz. 303  Cel szczegółowy: 11/00

poz. 304 i 305 jeśli Państwo chcą udostępnić informację

 

w PIT 36L wpisujemy:

poz. 104  Numer KRS: 0000 2737 99

poz. 105  Wnioskowana kwota (1% podatku)

poz. 106  Cel szczegółowy: 11/00

poz. 107 i 108 jeśli Państwo chcą udostępnić informację

 

w PIT 37 wpisujemy:

poz. 122  Numer KRS: 0000 2737 99

poz. 123  Wnioskowana kwota (1% podatku)

poz. 124  Cel szczegółowy: 11/00

poz. 125 i 126 jeśli Państwo chcą udostępnić informację

 

w PIT 38 wpisujemy:

poz. 57  Numer KRS: 0000 2737 99

poz. 58  Wnioskowana kwota (1% podatku)

poz. 59  Cel szczegółowy: 11/00

poz. 60 i 61 jeśli Państwo chcą udostępnić informację

 

w PIT 39 wpisujemy:

poz. 50  Numer KRS: 0000 2737 99

poz. 51  Wnioskowana kwota (1% podatku)

poz. 52  Cel szczegółowy: 11/00

poz. 53 i 54 jeśli Państwo chcą udostępnić informację