73 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

24 sierpnia 2012 info

Jak co roku 1 września spotykamy sie na uroczystości miejskiej której jesteśmy współorganizatorami. Spotykamy sie o 9:15 przed siedzibą hufca w regulaminowym umundurowaniu i pełnym składzie jednostek.