Druh Prezydent i Druhna Małżonka w Czernicy

24 sierpnia 2012 info

Po raz kolejny w krótkim czasie przedstawiciele naszego hufca mieli możliwość spotkać się z Panem Prezydentem i Panią Prezydentową.

Para Prezydencka odwiedziła obozy kształceniowe dla przyszłych instruktorów w Czernicy, gdzie „nasi ludzie” są zarówno wśród szkolących jak i szkolonych.

galeria zdjęć

W spotkaniu brali udział równiez przedstawiciele bratnich organizacji harcerskich: ZHR, SH, oraz Leśnej Szkółki.