Dzień Myśli Braterskiej 2013

22 lutego 2013 info

Dzisiaj razem z ponad 26 milionami skautek i skautów na całym świecie obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej, dzień urodzin gen. Roberta Baden-Powella oraz Lady Olave Baden-Powell.
W tym dniu wszystkie skautki i skauci świata najsilniej odczuwają swą siłę, wspólnotę i braterstwo w działaniu. W tym dniu pamiętajmy również o fantastycznej robocie jaką wykonują harcerze z bratnich organizacji. Pamiętajmy też o naszych przyjaciołach bez których nasza praca byłaby znacznie trudniejsza.

Życzymy Wam i sobie abyśmy spełniali marzenia błogosławionego druha Wincentego Frelichowskiego, pamiętając o Jego jutrzejszej rocznicy śmierci i Jego słowach:

Ja sam wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami,
byłoby najpotężniejszym ze wszystkich.
Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki, pomoce,
że kto przejdzie przez jego szkołę to jest typem człowieka,
jakiego nam teraz potrzeba.
A już najdziwniejszą, ale najlepszą jest idea harcerstwa:
Wychowanie młodzieży – przez młodzież.

Komenda Hufca Starogard Gd.