Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego 2012 info

Dzień Myśli Braterskiej, święto przyjaźni wszystkich skautek i skautów, dzień urodzin gen. Roberta Baden-Powella oraz Lady Olave Baden-Powell.
W tym dniu wszystkie skautki i skauci świata (a pamiętajmy że jest nas ponad 26 milionów!!! – to znacznie wiecej więcej niż połowa mieszkańców Polski) najsilniej odczuwają swą siłę, wspólnotę i braterstwo w działaniu. W tym dniu pamiętajmy również o fantastycznej robocie jaką wykonują harcerze z bratnich organizacji. Pamiętajmy też o naszych przyjaciołach bez których nasza praca byłaby znacznie trudniejsza.

Życzę Wam i sobie abyśmy w dalszym ciągu (bo wiem że cały czas to robimy) spełniali pragnienie Naczelnego Skauta który prosił: zostawcie świat trochę lepszym niż go zastaliśmy

26 milionów skautek i skautów razy trochę lepszym, to daje w efekcie dużo, dużo lepszy świat

Komendant Hufca Starogard Gd.

phm. Wojciech Mokwa