Kolejne jednostki

9 stycznia 2012 info

Mam przyjemność kolejny raz w tak krótkim czasie poinformować o powołaniu jednostek. Tym razem na koniec grudnia powołałem Próbną Wodną Gromadę Zuchową z drużynowym wyw. Arkiem Glejt. Gromada wyodrębniła się z 13 Wodnej Drużyny Harcerskiej, zatem dh. Arkowi życzymy powodzenia, a dh. Beacie Papke dziękujemy za doprowadzenie do powołania Gromady.
Zaś z początkiem roku, rozpoczęła działelność Próbna Drużyna Wędrownicza z drużynowym HO Piotrem Dylewskim. Dh. Piotrowi i całej drużynie też życzymy pomyślnego zakończenia okresu próbnego.
Komendant