Nasi w Chorągwi

30 listopada 2011 info

Miło mi poinformować że rozkazem Komendantki Gdańskiej Chorągwi ZHP do pracy w Chorągwianym Zespole Pracy z Kadrą zostały powołane nasze instruktorki. Na funkcję Kierownika Wydziału została mianowana dh hm. Monika Michna, a członkiem zespołu została dh phm. Patrycja Jędernalik. Gratuluję Druhnom nominacji która jest efektem Waszego rozwoju i Waszej wieloletniej pracy harcerskiej. Jestem dumny z Waszej nominacji, ponieważ odczuwam to również jako docenienie środowiska z którego się wywodzicie. Życzę zapału w pracy już nie tylko dla dobra Naszego Hufca, ale  dla dobra Naszej Chorągwi.

Komendant    Hufca
phm. Wojciech Mokwa