Pamiętamy 2011

13 grudnia 2011 info

Zapraszam do oglądania mapy miejsc związanych z historą Harcerzy i Harcerstwa na naszym terenie.


Nagrobek dh Tadeusza Lange z 3 WDH

Dziękuję druhowi Pawłowi Tyda z 7 DH za opracowanie mapy.

MAPA PAMIĘTAMY 2011