POMNIK POLEGŁYCH I ZAMORDOWANYCH HARCERZY W STAROGARDZIE

23 listopada 2012 info

STAROGARDZKI POMNIK MA 45 LAT, przypomnijmy tamto wydarzenie z 24 września 1967 roku z zapisów naocznego świadka, Bernarda Grochockiego – ojca rozstrzelanego 20 marca 1943 roku w Nantes we Francji, druha Zygmunta Grochockiego:

W 1966 r. zawiązał się Komitet Budowy Pomnika ku czci straconych harcerzy hufca starogardzkiego 1939/45. W skład jego weszli: komendant szczepu: Orły Północy” przy Szkole Podstawowej nr 4, insp. szkolny p. Falkowski, przewodniczący miejskiego komitetu Frontu Jedności Narodowej p. Milewski i inni. Dzięki staraniom ich ruszyła praca w lecie 1967 r. Pomnik wzniesiono przy ulicy Mickiewicza nad autostrada do Tczewa. Przedstawia on ścianę z polnych kamieni, w której umieszczono 12 tabliczek z białego marmuru. Tam wyryto imiona harcerzy: Zbigniew, Staszek, Zygmunt, Romek, Józek, Wacław, Leon, Franek, Janek, Tadek, Bogusław, Nieznany. Odstąpiono od umieszczenia nazwisk wszystkich straconych, ponieważ ich wszystkich nie znano. Górną część ściany zdobi napis: Harcerze, którzy w latach 1939 /45 zginęli za Polskę. (w rzeczywistości napis brzmi: HARCERZOM KTÓRZY W LATACH 1939 – 1945 ŻYCIE ODDALI ZA POLSKĘ )

Od wschodniej strony zbudowano przeszło 4 m. wysoki obelisk wygięty wewnątrz. Jego wierzchołek zdobi brązowy krzyż harcerski …
Przy ścianie urządzono podziemną kryptę. W czasie uroczystości odsłonięcia pomnika złożono tam urny z ziemią z miejsc stracenia bohaterów, jak: Szpęgawsk, Skórcz, Mieliczki, Stutthof, Mauthausen, Warszawa-Powązki, Nantes Francja.


Odsłonięcie pomnika nastąpiło podczas uroczystości rozpoczęcia nowego roku pracy harcerskiej 24 IX 1967 r. Brali w niej udział przedstawiciele Gdańskiej Chorągwi ZHP, miejscowa władza, około 3,5 tys. harcerzy, delegatów z całego województwa oraz liczne rzesze społeczeństwa starogardzkiego. Przy dzwiękach fanfar podchodziła do pomnika sztafeta, niosąca pochodnię zapaloną przy grobach pomordowanych w lesie szpęgawskim. Sztafeta zapaliła znicz. Po różnych okolicznościowych przemówieniach nastąpił Apel Poległych. Podchodziły trójki harcerzy z urnami z ziemią z miejsc straceń oraz kwiatami które składano na płycie u stóp pomnika. Defilada drużyn zakończyła tą uroczystość.
Wśród złożonych urn była również jedna z ziemią z grobu ś.p. Zygmunta. Postarał się o nią komendant szczepu „Orłów Północy”. Od nas otrzymał dokładne dane o miejscu spoczynku i zwrócił się do kierownictwa cmentarza w Nantes z prośbą o nadesłanie cokolwiek ziemi z grobu. Paczuszkę z ziemią przesłano natychmiast pocztą lotniczą. Mamy teraz w tym pomniku jakoby grób naszego drogiego syna i brata. Często wiązanki kwiatów zdobią ów pomnik, zwłaszcza w dni pamiątek: Dzień Zaduszny, zakończenia wojny itp.

Starogard Gdański w roku 25 lecia
tragicznej śmierci syna Zygmunta
Bernard Grochocki

Z zapisów Bernarda Grochockiego „Zginął by inni mogli żyć” o synu Zygmuncie Grochockim