Protektorat prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nad organizacjami harcerskimi

24 maja 2012 info

25 maja prezydent RP Bronisław Komorowski objął honorowy protektorat nad organizacjami harcerskimi w Polsce i poza granicami Kraju.

W uroczystości wzięły udział reprezentacje Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia „Harcerstwo” (Białoruś), Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, Stowarzyszenia Harcerskiego i Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.

Nasz hufiec reprezentowali dh. Wiktoria Guz i dh. Wojciech Mokwa.

Protektorat Pierwszego Obywatela Rzeczpospolitej jest wyrazem najwyższego uznania dla działań organizacji harcerskich i ich misji wychowawczej. Godność protektora przyjmowana jest dożywotnio, niezależnie od pełnionych później funkcji w państwie.

Tradycja honorowego protektoratu nad harcerstwem sięga II Rzeczypospolitej. Pierwszym protektorem ZHP został marszałek Józef Piłsudski dziękując za zaangażowanie harcerzy w walkach o niepodległość. W gronie protektorów znaleźli się również kolejni prezydenci II RP: Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki.

Do tradycji protektoratu międzywojennego powrócili prezydenci III Rzeczypospolitej: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński.

Na uroczystości prócz Druha Prezydenta spotkaliśmy również Druhnę Prezydentową oraz Druhnę Krystynę Małkowską – Żaba wnuczkę Andrzeja i Olgi Małkowskich, założycieli harcerstwa.

Historia honorowego protektoratu Senat