Rozkaz na zbiórkę wyborczą

22 kwietnia 2013 info

Informuję, że na podstawie pkt. 26 Ordynacji wyborczej ZHP, w związku z Uchwałą nr 76/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie określenia liczby delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP oraz terminarza odbycia zbiórek wyborczych, Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP utworzyła rejony hufców w celu wyboru delegatów na XXXVIII Zjazd ZHP i zwołała zbiórki wyborcze

rozkaz L6 2013