Składki członkowskie

8 marca 2012 info

Druhny i Druhowie!

Pragnę przypomnieć, iż zbliża się termin w którym,  zgodnie z Uchwałą nr 52/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 grudnia 2011 roku w sprawie podstawowej składki członkowskiej należna składka za I kwartał 2012 roku powinnna zostać przekazana do hufca.

Powinno to nastąpić  w terminie do dnia 20 marca 2012 roku.

Przypominam że zgodnie z paragrafem 24 Statutu ZHP „Członkostwo zwyczajne w ZHP ustaje na skutek nieopłacenia podstawowej składki członkowskiej w określonym terminie”. Oznacza to, że jeśli nie opłacimy składki członkowskiej w terminie określonym w Uchwale nr 52/XXXVI Rady Naczelnej, to z dniem następnym przestajemy być członkami ZHP, a bardzo tego nie chcemy:)

Wiemy że to nie sa małe pieniądze, ale jako Hufiec też musimy zgodnie z Uchwałą w terminie do 25 marca przekazać składki do KCh. Jeśli będziemy to robić systematycznie to nie będzie problemu.

Skarbnik Hufca
hm. Angelika Siemieńska