Wyróżnienie naszych Drużynowych przez Druhnę Naczelniczkę

1 marca 2012 info

Z wielką satysfakcją informuję o wyróżnieniu przez Druhnę Naczelniczkę, rozkazem L. 3/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku, dwójki naszych drużynowych, instruktorów druhny pwd. Beaty Papke i druha pwd. Michała Hinc listami pochwalnymi.

 


W pełni zgadzając się ze słowami Druhny Naczelniczki:
„Serdecznie gratuluję wyróżnionym Druhnom i Druhom – drużynowym, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy”,

dziękuję Wam za pracę z zuchami i harcerzami Naszego Hufca.

Komendant Hufca

phm. Wojciech Mokwa