Rozkaz zjazdowy i zaliczenie służby instruktorskiej

27 września 2011 info

WYJĄTEK Z ROZKAZU:

 Starogard Gdański. 30.IX.2011

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Starogard
im. Gen. Józefa Wybickiego

Rozkaz L.7/2011

1.   Zarządzenia i informacje

1.1.  Zarządzenia

1.1.1 Na podstawie Statutu ZHP § 48 i Ordynacji Wyborczej ZHP zwołuję na dzień 28 października 2011 roku na godz. 17.00 w siedzibie Hufca, Zjazd Zwykły Hufca ZHP Starogard Gdański.

1.2.   Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości listę uczestników posiadających czynne prawo wyborcze.

Zgodnie z ordynacją wyborczą ZHP punkt 17, odwołania lub zastrzeżenia do listy uczestników Zjazdu Hufca mogą być zgłaszane do komendanta hufca w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy. Wnioski te są rozpatrywane przez komendanta hufca i ogłaszane rozkazem, w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku.

phm. Wojciech Mokwa                               – komendant hufca
hm. Angelika Siemieńska                         – z-ca komendanta hufca
hm. Monika Michna                                    – z-ca komendanta hufca
pwd. Agata Kurcwakd                              – skarbnik hufca
pwd. Marzena Sinicka                                 – członek komendy
pwd. Maciej Bryja                                          – członek komendy
phm. Monika Aleksandrowicz                   – przewodnicząca HKR
pwd. Adam Siemieński                                  – członek HKR
phm. Patrycja Jędernalik                             – członek ZKK
phm. Agnieszka Grębska                               – instruktor ds. programu hufca
phm. Andrzej Aleksandrowicz                    – instruktor ds. programu hufca
pwd. Andrzej Dylewski                                   – kwatermistrz
hm. Grzegorz Tomicki                                      – instruktor ds. sprzętu żeglarskiego
pwd. Marta Reczko                                           – instruktor ds. finansowych
pwd. Dawid Lipiński                                        – archiwista hufca
pwd. Michał Hinc                                               – drużynowy 6 GZ
pwd. Beata Papke                                               – drużynowa 13 WDH
sam. Wiktoria Guz                                              – drużynowa 2 SDH
pion. Paulina Szulc                                             – drużynowa 4 DH
H.O. Mateusz Kwidziński                                 – drużynowy 7 DH

Czuwaj!

 /-/ phm. Wojciech Mokwa