Zjazd Zwyczajny Hufca 28.10.2011

5 listopada 2011 info

Zjazd naszego hufca przyjął sprawozdanie ustępujących władz hufca za ostatnie 4 lata i udzielił poszczególnym członkom ustępującej Komendy absolutorium. W imieniu ustępującej Komendy dziękuję za dobrą ocenę i za współpracę w ciągu poprzednich lat.

Zjazd też w tajnych wyborach wybrał nowe władze hufca. Od 28 października władzami Hufca ZHP Starogard Gd. są:

Komenda Hufca w składzie:

  • Komendant Hufca phm. Wojciech Mokwa
  • Skarbnik Hufca hm. Angelika Siemieńska
  • Zastępca Komendanta Hufca hm. Monika Michna
  • Członek Komendy Hufca phm. Patrycja Jędernalik
  • Członek Komendy Hufca pwd. Maciej Bryja

Komisja Rewizyjna Hufca w składzie:

  • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca phm. Monika Aleksandrowicz
  • Członek Komisji Rewizyjnej Hufca phm. Agnieszka Grębska
  • Członek Komisji Rewizyjnej Hufca pwd. Marzena Sinicka

W imieniu nowych władz, dziękuję za udzielone zaufanie i liczę na równie owocną współpracę jak do tej pory, współpracę dzięki której wznosimy się na coraz wyższe poziomy naszego harcerskiego „rzemiosła” – pracy wychowawczej.

Komendant Hufca
im. gen. Józefa Wybickiego
phm Wojciech Mokwa