Jak pomóc?

Jak pomóc?

Bardzo często docierają od nas informacje, że chcieliby Państwo pomóc ale nie wiecie dokładnie w jaki sposób. Zawsze cieszymy się gdy ktoś chce nam pomóc. Często jednak jest tak, że ktoś w dobrej wierze robi coś, lub daje nam coś co w rzeczywistości sprawia nam więcej kłopotów niż pożytku. Aby uniknąć takich sytuacji i nie marnować Państwa dobrych intencji postanowiliśmy opisać w jaki sposób możecie Państwo działać tak aby wasz wysiłek był możliwie najlepiej wykorzystany.

Poniżej zamieszczamy proste opisy dotyczące różnych form pomocy, na których najbardziej nam zależy. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Hufca

Formy pomocy:

Pomoc materialna – lista potrzebnych rzeczy

Czyn społeczny – czyli to co można zrobić w wolnej chwili

Przekaż jeden procent harcerzom